RANKING GRACZY

Ranking ogólny

Najbogatsi

Najlepsi hodowcy

-1-
ROYSHEE
-2-
Marti
-3-
Ytna
-4-
nat
-5-
Hypnose
-6-
Kasalka
-7-
doggg
-8-
xMalyna
-9-
Gepard
-10-
Lukresja
-11-
Sheltie01
-12-
paula9k
-13-
Tolleris
-14-
Zalet
-15-
Naylea
-16-
Narik
-17-
Gosia0003
-18-
BlackMarry
-19-
Evanescence
-20-
Czake