REGULAMIN GRY DOGGI-GAME.PL

Założenie przez gracza konta w Serwisie jest równoznaczne z tym, że gracz:
* zapoznał się z treścią OWU i regulaminem serwisu),
* zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy,
* zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w niniejszych Ogólnych Warunkach umowy.

REGULAMIN SERWISU DOGGI-GAME.PL


Serwis internetowy Doggi-Game.pl został wyprodukowany przez podmiot Lion Project z siedzibą na ulicy pl. Solny 14 lok. 3, 50-062 Wrocław nazywany dalej Administratorem.
Wchodząc na strony serwisu internetowego (nazywanego poniżej "Serwisem"), użytkownik wyraża zgodę na Ogólne Warunki Użytkowania serwisu internetowego przez internautów (nazywanymi dalej "Ogólnymi warunkami") oraz Regulaminu wyszczególnionego poniżej. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień do niniejszych Warunków ogólnych, zaś w zakresie odpowiedzialności użytkownika należy ponowne zapoznanie się z nimi.

Założenia

I. Granie fair-play. Wszelkie próby wykorzystywania dziur w kodzie gry skutkują banem lub kasacją konta. Zabrania się także stosowania gróźb, wulgaryzmów, szantaży, wyłudzeń, treści rasistowskich, seksistowskich w kierunku graczy i Administracji pod groźbą kasacji lub zbanowania konta. Należy przestrzegać zasad netykiety.
II. Korzystanie z obcego oprogramowania w celu ulepszenia/automatyzacji możliwości gry (tzw. botów, cheatów). W szczególności: używanie postronnych programów do transakcji handlowych i usług reklamowych, używanie postronnych programów do zdobywania umiejętności, używanie postronnych programów wspomagających treningi. Osoby, u których zostaną wykryte "wspomagacze" zostaną ukarane rozwiązaniem umowy.
III. Wszystkie konta, przedmioty mają jedynie charakter wirtualny i należą do Administracji serwera. Gracz jest jedynie użytkownikiem upoważnionym do korzystania z konta a nie jego właścicielem. W związku z tym Gracz nie może sprzedać konta, przedmiotów itd..

1. Konta

1.1. Zabrania się posiadania przez jedną osobę wielu kont w grze. Na jednym komputerze może grać kilka osób pod warunkiem nie przeprowadzania transakcji pomiędzy takimi kontami (np. kupna / sprzedaży).
1.2. Automatycznie karane blokadą gry jest zakładanie innych postaci z linku polecającego.
1.3. Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób postaci do ułatwiania gry innym postaciom poprzez wzajemne kupowanie psów, wykonywanie zadań itp.. Administracja prowadzi nadzór interakcji między postaciami i każde nienaturalne zachowanie może prowadzić do blokady postaci celem wyjaśnienia procederu.
1.4. Wymiana psów i/lub przedmiotów w sposób inny niż przewidziany przez Administrację w aukcjach odbywa się na własną odpowiedzialność i Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oszustwa w tej kwestii (PW lub rozmowy z komunikatorów internetowych nie będą brane pod uwagę jako dowody w sprawie oszustw).
1.5. Administracja nie ingeruje w transakcje między graczami. Wszelkiego rodzaju "pożyczanie psów" gracze wykonują na własną odpowiedzialność.
1.6. Administracja zostawia sobie prawo do stałego zablokowania konta gracza bez podania przyczyny.

2. Wulgarne wiadomości, avatary graczy, podszywanie się oraz spam


2.1. Kategorycznie zabrania się używania słów, obrazków i innych treści wulgarnych w jakiejkolwiek formie (imiona psów, nazwy kokursów, prezentacja gracza, avatar itd) pod groźbą natychmiastowej blokady konta.
2.2. Wysyłanie wulgarnych, bądź obraźliwych wiadomości do innych graczy jest niedozwolone i prowadzi do blokady konta.
2.3. Stosowanie "pseudocenzury" (np: gwiazdkowania, zmiany pojedynczych liter itd.) będzie także uznawane za używanie treści wulgarnych.
2.4. Spam, bez względu na formę wiadomości, na forum lub na PW będzie karany.

3. Komercyjne użycie gry


3.1. Zabronione jest używanie konta w celach komercyjnych lub reklamowych.
3.2. Zabronione jest sprzedawanie i kupno kont, bonów, kodów umożliwiających otrzymanie bonów itp.
3.3. Bez zgody administracji Doggi-Game zabronione jest porozumiewanie się z osobami trzecimi w zakresie przekazywania lub wykorzystywania, czy ujawniania zabezpieczeń kont i danych dostępu. Zakaz tyczy się w szczególności sprzedaży kont, bonów czy uzyskiwania jakichkolwiek innych profitów przy przekazywaniu kont, bonów innej osobie. To samo dotyczy sprzedaży danych dostępu do kont, praw do wykorzystywania kont, oraz innych prób złamania tych przepisów.
3.4. Sprzedaż / Kupno / Oddanie / Zamiana / Wymiana konta jest zabroniona. Administracja nie będzie pomagać w przypadku oszustw związanych z wyżej wymienioną kwestią.
3.5. Naruszenie tych lub innych praw, będzie wiązało się z wykluczenia z gry.

4. Awarie


4.1. Jeżeli gracz znajdzie się w niekorzystnym położeniu wynikającym z błędów serwisu, błędów oprogramowania, niedostępności gry itp., to nie ma on żadnego prawa do roszczeń do przywrócenia wcześniej posiadanych wyników i statusu jego konta w grze. O tym czy i w jakiej formie w drodze wyjątku odzyskanie statusu w grze jest możliwe, decyduje administrator gry.
4.2. Administrator zapewnia dostęp do usług średnio 94% dni w roku. Pozostałe terminy przeznaczone są na prace konserwacyjne na serwerze bądź interwencje naprawcze.
4.3. Gracz wykorzystujący luki w grze, które nie wyczerpują znamion błędu, lecz wynikają z niedoskonałości skryptu gry i niedostosowania go do zmiennej dynamiki rozgrywki, a który nie zgłosi takiej sytuacji, również może podlegać karze.

5. Usunięcie konta


W zależności od złamanej reguły gracz może zostać ukarany blokadą konta od 1 dnia do całkowitej kasacji bez uprzedniego poinformowania. W sprawie bana należy kontaktować się z administratorem gry lub moderatorem, który nałożył blokadę konta.

6. Waluta w grze

6.1. Używane w grze waluty "doglary" oraz "bony" mają charakter wirtualny, stworzone są wyłącznie na potrzeby gry i nie sa walutą w rozumieniu prawa.
6.2. Administracja gry umożliwia graczom nabycie dodatkowych bonów za pomocą zewnętrznego serwisu płatności.
6.3. Administracja gry nie ponosi odpowiedzialności za błędy podczas nabywania bonów wynikłe z nieprawidłowego działania lub użycia przez gracza zewnętrznych serwisów płatności.
6.4. Gracz nabywając bony oświadcza, że jest pełnoletni lub nabywa je za zgodą rodziców lub opiekunów.
6.5. Jeśli postać albo IP gracza zostaną zablokowane albo usunięte, przekazane na rzecz gry pieniądze nie są zwracane.
6.6. Oferowanie jakichkolwiek usług za bony jest zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wyłudzeń i oszustw związanych z tą formą.

7. Inne


7.1. Administrator ma prawo nałożyć na gracza bądź hodowlę karę za przewinienie niezawarte w powyższym regulaminie na podstawie podpunktu 'Gra fair - play'.
7.2. Administrator zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania i udoskonalania serwisu. Użytkownik ma obowiązek korzystać z najnowszej wersji serwisu. Użytkownik nie ma prawa żądać przywrócenia poprzedniej wersji serwisu.
7.3. Administracja ma prawo usunąć konto gracza po okresie 14 dniowej nieaktywności.

Taryfikator

Na bieżąco aktualizowany spis przewinień niewymienionych w regulaminie.
Kryptocenzura przekleństw, flood, nadużywanie capslocka, reklama / polecanie innych gier, wielokrotne zadawanie tego samego pytania (gdy odpowiedź już padła), masowe popełnianie błędów ortograficznych, trolling, używanie wulgarnego słownictwa na czacie, obrażanie innych graczy, prokowanie kłótni, obniżanie kompetencji administracji gry, podszywanie się pod administrację gry, podżeganie do złamania regulaminu gry, wulgarny profil, utrudnianie procedur administracyjnych (zaśmiecanie skrzynki administracji, zgłaszanie rozpatrzonych już przewinień, wchodzenie w kompetencje administracji), wymuszenia i groźby, nękanie, celowe utrudnianie gry**, pozbywanie się majątku*, wielokrotne łamanie regulaminu gry.
* Tyczy się to zarówno kont jednego gracza jak i kont z innego IP, zabronione są transakcje między graczami o znacznie zaniżonej wartości.
Przykład I: Postanawiasz zakończyć grę i rozdajesz wszystkie swoje psy.
Przykład II: Twój dobry znajomy rozpoczyna grę. Postanawiasz mu pomóc i użyczasz swojego najlepszego psa.
** Utrudnianiem gry można nazwać zarówno oszukiwanie innych graczy względem wartości psów / przedmiotów na początku gry, wskazywanie fałszywych wzorów rozdawania statystyk jak i zachęcania do bezcelowego marnowania przedmiotów (np. karm superenergetycznych).

Ogólne Warunki Użytkowania


1. Postanowienia ogólne:

 • Serwis oferowany przez Administratora jest przeznaczony do celów rozrywkowych. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać go do celów zarobkowych bądź działalności gospodarczej.
 • Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Użytkowania.
 • Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień do niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Użytkowania, zaś w zakresie odpowiedzialności użytkownika należy ponowne zapoznanie się z nimi.
 • Użytkownik sam odpowiada za aktualność i przydatność stosowanego przez siebie oprogramowania i sprzętu.

2. Prywatność

 • Administrator jest zobowiązany do przechowywania i przetwarzania danych osobych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik podczas rejestracji w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie adresu e-mail do celów statystycznych oraz świadczenia usług (przypomnienie hasła, potwierdzenie rejestracji).
 • Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć wprowadzone dane osobowe.

3. Korzystanie ze stron Serwisu

 • Użytkownik ma obowiązek przestrzegania postanowień właściwego dla niego systemu prawnego oraz niniejszych Regulaminu.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz za wszystkie Treści, które zostały umieszczone przez jego konto w Serwisie.
 • Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora wprowadzonych danych i dodanych Treści w celu prowadzenia Serwisu.
 • Użytkownik jest zobowiązany:
  • nie wprowadzać do Serwisu jakichkolwiek materiałów dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, reklamy lub handlu; chyba, że za zgodą Administratora,
  • nie korzystać z dostępu do Serwisu lub gromadzonej za jego pośrednictwem informacji dla celów wysyłki nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spamu).
 • Użytkownikowi nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. W szczególności za nieuczciwe metody uważane są:
  • podawanie się za innego Użytkownika,
  • korzystanie z bramek proxy, które modyfikują/ukrywają adres IP Użytkownika w celu wielokrotnego głosowania, omijania blokad, zakładania wielu kont itp.
  • korzystania z tymczasowych adresów e-mail, które ukrywają dane użytkownika
 • Użytkownik zobowiązuje się zaniechać podejmowania wszelkich akcji, które zakłócałyby lub zagrażałyby funkcjonowaniu serwisu lub poszczególnych udostępnionych tam usług. Zobowiązuje się także nie sięgać po dane do korzystania, do których nie jest upoważniony.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwości korzystania z Serwisu z posłużeniem się określonym adresem IP. Wniosek o usunięcie blokady podlega rozpatrzeniu w trybie postępowania reklamacyjnego.
 • Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane w Serwisie z użyciem wybranego przez siebie Loginu i Hasła oraz adresu e-mail użytych podczas rejestracji.
 • Zabrania się Użytkownikowi umieszczania lub rozpowszechniania na stronach internetowych Usługodawcy, a zwłaszcza w ramach udostępnionych możliwości komunikacyjnych, treści, które:
  • naruszają obowiązujące prawo, porządek społeczny lub normy obyczajowe,
  • naruszają prawa do marki, patenty, wzory użytkowe, prawa autorskie, tajemnice firmowe lub inne prawa osób trzecich,
  • wywierają fałszywe wrażenie, iż pochodzą od Administratora lub są przez nią akceptowane,
  • zawierają dane osobowe osób trzecich, które nie wyraziły zgody na ich ujawnienie,
  • stanowią przyrzeczenia lub wezwania do składania przyrzeczeń korzyści materialnych z tytułu korzystania z Serwisu.
 • Administrator informuje, że wszelkie dostrzeżone przypadki ewentualnych nadużyć mogą być zgłaszane za adres e-mail: [email protected]

4.Sankcje i uprawnienia Administratora

 • W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu zawartych w niniejszych Regulaminie, naruszenia prawa, bądź zachowania uznanego przez administratora Serwisu za naruszające zasady korzystania z niego, Administrator jest uprawniony do podjęcia i realizacji działań mających na celu wyeliminowanie takich zachowań, a w szczególności:
  • wysłania Użytkownikowi wiadomości prywatnej z ostrzeżeniem,
  • stałego bądź tymczasowego zablokowania konta Użytkownika,
  • usunięcia konta Użytkownika
 • Administrator ma prawo do usuwania Treści naruszających prawo bądź regulamin.
 • W czasie czasowego wykluczenia Użytkownik nie ma prawa do ponownej rejestracji w Serwisie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do stałego zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny.

5. Niedostępność serwisu

 • Administrator zapewnia dostęp do usług średnio 94% dni w roku. Pozostałe terminy przeznaczone są na prace konserwacyjne na serwerze bądź interwencje naprawcze.


Ostatnia aktualizacja: 2017/10/01

Wierszyki dla dzieci